Clínica dental Soliva Puigdemont

La teva salut dental, la nostra prioritat

Especialitats

Amb més de 35 anys d’experiència i tecnologia d’avantguarda per oferir uns serveis odontològics integrals: endodòncia, periodòncia, cirurgies implantològiques, estètica dental i molt més.

A continuació presentem les especialitats que treballem a la Clínica Dental Soliva Puigdemont.

Endodòncia

Quan el nervi del interior d’una dent s’infecta, ja sigui per càries, per fractura o per desgast, s’ha de realitzar una endodòncia o tractament del nervi.

Aquest tractament consisteix en netejar i desinfectar tots els conductes de l’interior de la dent per tal de segellar-los posteriorment.
Els nous instruments i tècniques que han aparegut els últims anys, així com la formació necessària per realitzar-los han donat com a resultat una gran milloria en el pronòstic d’aquestes dents.

Periodòncia

És l’especialitat que estudia i tracta les malalties dels teixits (geniva i os) que suporten les dents i els implants.

Quan no es realitza una correcta higiene dental la placa bacteriana s’acumula i endureix inflamant les genives. Si aquest procés es manté es pot destruir os i geniva amb la conseqüència de la pèrdua d’aquestes dents.

Les malalties periodontals són de caràcter inflamatori i d’origen bacterià però hi ha diversos factors que les predisposen com ara genètics, el tabac o la mala higiene dental.
Afecten a gran part de la població i es necessari el seu tractament i control periòdic per tal de no recaure.

Odontopediatria

És l’especialitat que tracta les dents dels nens, tant la dentició temporal com la dentició mixta fins que finalitza el recanvi.

Controla el creixement dels maxil·lars per poder detectar qualsevol anomalia i poder tractar-la el mes aviat possible. També s’ocupa de que el recanvi de la dentició sigui el correcte així com els hàbits d’higiene i alimentació, fent els tractaments preventius que calguin.

En cas necessari es realitzaràn els tractaments restauradors que siguin precisos.

Ortodòncia

És l’especialitat que s’ocupa de l’estudi, diagnòstic, prevenció i tractament de les mal posicions dentals i de les alteracions dels maxil·lars.

La finalitat del tractament ortodòntic és aconseguir una bona oclusió, un estat de salut bucodental i una harmonia estètica.
Si les dents estan correctament col·locades i articulades serà molt mes fàcil mantenir una bona higiene i un estat de salut estable.

L’ortodòncia és un tractament que acostuma a realitzar-se en nens però també es pot realitzar en adults.
Actualment disposem de diferents tècniques, des dels brackets tradicionals metàl·lics als ceràmics que són més estètics o la tècnica invisible o invisaling que són unes fèrules transparents que es canvien cada 15 dies i que s’han de portar sempre i només retirar-les per menjar i per rentar-se les dents.

Totes elles son efectives variant només l’estètica de tractament.

Odontologia Conservadora

És l’especialitat que tracta la càries dental en totes les seves fases i pot aturar-la.

Per això és necessari eliminar tot el teixit dental destruït i reemplaçar-lo per un material que compleixi totes les funcions estètiques i estructurals. Actualment s’utilitzen les resines sintètiques amb molt èxit, permetent recuperar l’anatomia original de les dents.

Pròtesis

La pèrdua de dents provoca una alteració de l’equilibri de tota la boca.
Es perd capacitat masticatòria, les dents restants pateixen moviments per falta de contactes i es generen problemes en l’articulació de la boca per contactes inadequats, amés augmenta el número de malalties gingivals i de càries. Tots aquests problemes s’accentuen amb el pas del temps.

Per tant, es convenient anar col·locant les dents que es perden i per això es te que recórrer a pròtesis dentals.

Bàsicament hi ha dos tipus de pròtesis:

  1. La pròtesis fixa que està sempre a la boca i funcionalment és el més semblant a les dents naturals.
  2. La pròtesis removible, en la que les dents que es posen, estan col·locades a un aparell que s’ha de retirar de la boca per a la seva higiene.

Implants

Els implants son uns cargols, generalment de titani, que es col·loquen amb contacte amb l’os de forma que aquest creixerà al voltant de la seva rosca i quedarà fortament agafat a ell.
Els implants una vegada integrats al os ens permeten retenir pròtesis dentals per restituir dents absents.
Actualment disposem de tècniques i tipus d’implants amb els que reposar dents en casi tots els casos i des de una sola dent fins a una arcada completa.
La sensació de les pròtesis dentals sobre implants es molt semblant a la de les dents que es van perdre anteriorment.

Estètica dental

El somriure es una de les expressions facials més importants de l’ésser humà ja que un somriure bonic dona seguretat.

L’estètica dental es l’especialitat que soluciona els problemes de salut bucal i harmonia estètica de la boca. Es necessari un estudi meticulós i personalitzat de cada cas per tal d’aconseguir els millors resultats. Actualment existeixen molts materials i tècniques que ens ho permeten.

ATM equilibri muscular i postural

La mandíbula es un os que està articulat al crani, quedant en una posició suspesa que es mantinguda per la musculatura masticatòria.
Tots els músculs del cos humà estan en equilibri. Un funcionament inadequat d’algun múscul produeix una adaptació compensatòria d’altres músculs.
Així és com alteracions en la postura poden produir alteracions en la posició de la mandíbula i al contrari, alteracions de la posició de la mandíbula poden produir alteracions en l’equilibri músculo-postural de la resta del cos.
Per aquest motiu és important una correcte posició de la mandíbula i un correcte funcionament de l’articulació temporo-mandibular, que és l’articulació que uneix la mandíbula amb la resta del cos.
D’aquesta manera es poden prevenir problemes posteriors com dolors al cap, dolors cervicals o molesties musculars.

Odontologia minimament invasiva

Els últims avenços en odontologia segueixen la línia de respectar al màxim el teixit dentari i utilitzar tècniques el menys invasives possible.
Així el desgast dental es soluciona adherint a la dent un material que substitueixi el teixit dental perdut, sense tenir que fer preparacions que desgastin o debilitin la dent.
D’aquesta manera, fent odontologia estrictament adhesiva, podem col·locar teixit dental desgastat, o canviar la forma i el color de les dents.

Pròtesis Assistida Per Ordinador

L’avenç que en aquests últims temps han suposat les noves tecnologies també ha entrat en el camp de la pròtesis dental.
Actualment podem reemplaçar les antigues mides de les dents per escàners que generen arxius volumètrics.
En els laboratoris de pròtesis el disseny es realitza mitjançant assistència computeritzada i el treball es passa a freses que reprodueixen la pròtesis dissenyada amb un alt nivell d’exactitud. (pròtesis CAD_CAM)

El resultat final són pròtesis més exactes, de materials més biocompatibles, amb més duració i menys complicacions.

Odontologia per a pacients oncològics

Avui dia es realitzen molts tractaments oncològics.

Quimioteràpia i radioteràpia son estratègies de tractament per el control de malalties tumorals.

Durant aquests tractaments els problemes dentals es poden agreujar i el tractament s’haurà d’efectuar tenint en compte tot el context de la malaltia i conjuntament amb l’equip d’oncologia.

Els tractaments dentals s’hauran de realitzar per professionals experts amb experiència hospitalària i que tinguin un bon coneixement dels tractaments i de les complicacions que aquests puguin ocasionar.