La pèrdua de dents provoca una alteració de l’equilibri de tota la boca.
Es perd capacitat masticatòria, les dents restants pateixen moviments per falta de contactes i es generen problemes en l’articulació de la boca per contactes inadequats, amés augmenta el número de malalties gingivals i de càries. Tots aquests problemes s’accentuen amb el pas del temps.

Per tant, es convenient anar col·locant les dents que es perden i per això es te que recórrer a pròtesis dentals.

Bàsicament hi ha dos tipus de pròtesis:

  1. La pròtesis fixa que està sempre a la boca i funcionalment és el més semblant a les dents naturals.
  2. La pròtesis removible, en la que les dents que es posen, estan col·locades a un aparell que s’ha de retirar de la boca per a la seva higiene.