És l’especialitat que tracta les dents dels nens, tant la dentició temporal com la dentició mixta fins que finalitza el recanvi.

Controla el creixement dels maxil·lars per poder detectar qualsevol anomalia i poder tractar-la el mes aviat possible. També s’ocupa de que el recanvi de la dentició sigui el correcte així com els hàbits d’higiene i alimentació, fent els tractaments preventius que calguin.

En cas necessari es realitzaràn els tractaments restauradors que siguin precisos.