Els últims avenços en odontologia segueixen la línia de respectar al màxim el teixit dentari i utilitzar tècniques el menys invasives possible.
Així el desgast dental es soluciona adherint a la dent un material que substitueixi el teixit dental perdut, sense tenir que fer preparacions que desgastin o debilitin la dent.
D’aquesta manera, fent odontologia estrictament adhesiva, podem col·locar teixit dental desgastat, o canviar la forma i el color de les dents.